Skip links
Derfor anvender 7 store danske virksomheder Innovation Labs til at drive deres innovation

Derfor anvender 7 store danske virksomheder Innovation Labs til at drive deres innovation

Den digitale transformation vender læringsprocessen mellem store og små virksomheder. Flere og flere større danske virksomheder involverer sig med start-up virksomheder for at lære. Det gør de blandt andet ved at etablere Innovation Labs. Men hvad er det Innovation Labs kan, som virksomhederne ikke kan gøre indenfor deres etablerede rammer?

Digitaliseringen og globaliseringen skaber nye forretningsmuligheder, og omdefinerer samtidig hele industrier. Det stiller krav til virksomhederne om hele tiden at følge med. Dagens markedsleder er nødvendigvis ikke morgendagens leder. En position som markedsleder kræver, at virksomhederne vedvarende holder sig opdateret på tidens trends.

Det kan dog være svært at tænke nyt i en virksomhed med mere end 100 års erfaring. Et gentaget ord, som nævnes i forbindelse med virksomheders forsøg på at forny og innovere sig selv er “disruption”. Inden for disruption er fokus blandt andet på, hvordan brugen af ny teknologi kan ændre markedssituationen markant, og medføre at hidtidige produkter og virksomheder bliver overflødige.

Disruption er noget, der splitter vandene, og som for nogle er en trussel, og for andre en mulighed. For hvordan er det muligt at disrupte en stor virksomhed?

En tendens inden for disruption er de såkaldte Innovation Labs, som flere af de store danske virksomheder gør brug af. Innovation Labs skaber frirum til at tænke ud af de eksisterende rammer, og det centrale spørgsmål er derfor:

Hvordan kan et Innovation Lab benyttes som en innovationsmetode for en virksomhed, der er stærkt forankret i industri, rutiner og processer, og som har eksisteret de sidste mange årtier?

Fokus for dette blogindlæg vil derfor være på at undersøge tendensen til Innovation Labs blandt nogle af de største danske virksomheder for at opnå en forståelse af:

 1. Hvad er innovation?
 2. Hvad er et Innovation Lab?
 3. Hvordan gør de største danske virksomheder brug af Innovation Labs?
 4. Hvad er de fem grunde til, at store virksomheder bør overveje Innovation Labs til at skabe innovation?

Digital transformation kræver innovation

Før det undersøges, hvad et Innovation Lab er,  er det på sin plads først at definere innovation.

Enkelt sagt er innovation nye idéer, som omsættes til praksis og skaber værdi for virksomheden. Disse idéer kan enten løse eksisterende problemer eller opfylde umødte behov.

Der tales om tre former for innovation: radikal, inkrementel, samt digital disruptiv innovation:

 • Radikal innovation er tiltag, som giver en helt ny måde at gøre tingene på og dermed overflødiggører eksisterende løsninger.
 • Inkrementel innovation er tiltag, der forbedrer eller forandrer eksisterende løsninger.
 • Digital disruptiv innovation er nye digitale produkter og virksomheder, der overflødiggører andre produkter og/eller  jobfunktioner.

Altså gør disse nye idéer, omend de er radikale, inkrementelle eller digitalt disruptive, et brud med tidligere praksis. Idéerne skaber derigennem værdi for virksomheden.

Spørgsmålet er dog, hvordan skabes innovation i det danske erhvervsliv? Og hvordan er det muligt at innovere i en virksomhed, der er stærkt forankret i industri, rutiner og processer?

Store virksomheder inkorporerer et start-up mindset

En tendens, der ses hos de største danske virksomheder med mange års erfaring indenfor et specifikt område i forhold til at skabe innovation, er Innovation Labs.

Ved Innovation Labs menes en ekstern enhed, som ikke er knyttet til modervirksomhedens administrative rammer og fasttømrede organisationskultur. Hensigten med Innovation Labs er at sikre virksomheden, at udviklingen sker uden for den overordnede forretningsagenda. Det kan dermed hjælpe virksomheden med at tænke og skabe nyt.

På den vis kan store virksomheder altså drage fordel af de nye virksomheders åbne mindset. I det danske erhvervsliv ses flere måder, hvorpå store virksomheder vælger at etablere Innovation Labs.

De syv eksempler på store danske virksomheders Innovation Labs 

Table 1 1024x430 - Derfor anvender 7 store danske virksomheder Innovation Labs til at drive deres innovation
1. Danske Bank – MobileLife

Virksomhed etableret: 1837
Initiativ: MobileLife (2014)
Fokus: Bankens overlevelse i den digitale tidsalder.

Den 150 år gamle virksomhed Danske Bank har prøvet at disrupte sig selv ved at nedsætte enheden MobileLife. Enheden skal sikre, at Danske Bank kan overleve den digitale tidsalder.

Danske Bank har valgt at lave en ekstern enhed, da de mener, at reel innovation ikke kan ske i forlængelse af det, de gør i forvejen. Samtidig mener de, at innovation kræver en eksperimenterende og risikovillig tilgang.

MobileLife har fokus på at skabe produkter til de særlige “life-events”. For eksempel har de lavet app’en “Sunday”, som har til formål at hjælpe folk med at købe deres første bolig. Derudover er der app’en “June”, som skal hjælpe den private med at investere.


2. LEO Pharma – LEO Innovation Lab

Virksomhed etableret: 1908
Initiativ: LEO Innovation Lab (2015)
Fokus: Udvikle ikke-medicinale løsninger for at forbedre personer med psoriasis’ liv.

Den 110 år gamle virksomhed LEO Pharma har nedsat en fuldstændig separat innovationsenhed kaldt LEO Innovation Lab. Det interessante ved LEO Innovation Lab er, at deres fokus ikke er på at udvikle medicinale løsninger som modervirksomheden. Fokus er derimod på andre parametre, som har indflydelse på patienters hudsygdomme såsom den mentale sundhed, diæt og fitness. Enheden har fokus på, at udvikle ikke-medicinale løsninger med henblik på at forbedre personer med psoriasis’ liv.

LEO Innovation Lab har fokus på, hvordan interaktionen mellem læge og patient kan forbedres. For eksempel har de lavet en app, som gør det muligt for patienter at komme i kontakt med hudlæger, få råd samt vejledning til kost, der kan hjælpe på deres hudsygdom. For at lykkes med produkter som denne app er det vigtigt, at organisationskulturen i LEO Innovation Lab er præget af selvledelse. De arbejder ud fra forventningen om, at “folk er deres egen lykkesmed”, hvilket er muligt under frie rammer.

Derudover kræver det fokus på at opnå en hardcore in-door, front-end og back-end development, samt mobile devices development. Den primære udfordring i at digitalisere interaktionen mellem læge og patient er den enorme datamængde det kræver. Det er data både i forhold til patienterne, men ligeledes til hvordan en app eksempelvis kan hjælpe med at diagnosticere, hvilken hudsygdom patienten har ud fra et billede. LEO Innovation Labs prøver at imødekomme denne udfordring ved brug af en 100 dages proces. Processen har fokus på product execution, hvilket betyder, at de fokuserer på vedvarende at udvikle og teste, hvordan patienterne reagerer på det, de udvikler.

Men hvad nu, hvis LEO Innovation Labs’ produkter bliver så gode, at personer med hudsygdomme får mindre brug for medicin?

Ifølge Kristian Hart-Hansen er det LEO Innovation Labs’ mål, hvilket går mod modervirksomheden, LEO Pharma. For eksempel hvis digitale metoder medfører, at folk begynder at behandle sig selv. Men Hart-Hansen understreger, at det er nødt til at gøre ondt, hvis du som virksomhed skal disrupte dig selv. Det vigtigste er dog, at hvis ikke LEO Pharma havde gjort det, så ville andre have gjort det.


3. Carlsberg – Superteam med digitalt fokus 

Virksomhed etableret: 1847
Initiativ: Sail22 (2016)
Fokus: Imødekomme behovet for digitalt temposkifte

Den 171 år gamle virksomhed Carlsberg har grundet frygten for at blive disruptet valgt at have et digitalt fokus som en del af deres overordnede strategi Sail22. Carlsberg har valgt at  samle bryggeriets unge generation Z (børn født efter 1995), digitalt indfødte talenter i et superteam med topledelsen.

Sail22 har til formål at sikre, at Carlsberg kan vokse organisk, og der er derfor stort fokus på, at strategien reflekterer fremtidens kundebehov og forventninger. For at lykkes med Sail22 er det grundet digitaliseringen og globaliseringen afgørende, at Carlsberg tager de rigtige digitale tiltag. Tiltag, der fokuserer på digitale metoder til mere effektivt at nå ud til deres kunder. Superteamet skal derfor finde frem til de tiltag, der skal til for at sikre digital succes for Carlsberg.


4. ISS – The ISS Corporate Garage 

Virksomhed etableret: 1901
Initiativ: The ISS Corporate Garage (2017)
Fokus: Sikre nye perspektiver på løsninger til fordel for ISS’ kunder.

Den 117 år gamle virksomhed ISS har etableret en innovativ ekstern enhed ISS Corporate Garage. Enheden har til formål at sikre nye perspektiver på løsninger til fordel for ISS’ kunder.

ISS’ ønske med Corporate Garage er at frigøre den innovationsstyrke, der ligger hos ISS, som ikke har mulighed for at komme ud i de eksisterende rammer.

Corporate Garage har derfor fokus på at have et innovativt mindset for at styrke ISS’ kultur. Initiativet skal sikre, at ISS opnår fuldt udbytte af alle de nye muligheder, som kommer fra teknologien, digitaliseringen, nye forretningsmodeller og nye entreprenør værktøjer og metoder.

På den vis kan ISS altså udnytte innovation i virksomheden gennem at etablere en ekstern enhed med et start-up fokus. Det giver plads til at tænke uden for de eksisterende rammer, hvor nye muligheder kan opdages og udvikles med henblik på at forbedre ISS.


5. Danfoss – The Ramp

Virksomhed etableret: 1933
Initiativ: The Ramp (2017)
Fokus: Optimere arbejdsprocesserne i Danfoss gennem digitale løsninger for personer, der arbejder professionelt med HVACR.

Den 85 år gamle virksomhed Danfoss har oprettet den eksterne enhed ved navn The Ramp. Missionen er at optimere arbejdsprocesserne gennem digitale løsninger for de personer, der arbejder professionelt med HVACR (Heating, Ventilation, Air Conditioning, Refrigeration). Det grundlæggende fokus for The Ramp er at få den viden, der skabes i Innovation Lab’et tilbage i moderselskabet.

The Ramp’s fokus kommer til udtryk i tre hovedområder, som er, at:1. Udvikle, skabe og lancere digitale produkter og løsninger, 2. Teste og implementere digitale teknologier og 3. Uddanne og udvikle Danfoss organisationen.

Samlet set er fokusset på at udvikle den bedste kundeoplevelse for Danfoss. Eksempelvis har de skabt “Hvac Service Tool”, som er en mobil website, der kan opdage fejl i nedkølingssystemer. Gennem værktøjet kan medarbejderen vælge den fejlramte komponent, vælge symptomet, og dertil vil der fremkomme en illustreret step-by-step guide til at løse problemet. 


Projekterne der arbejdes på i The Ramp sker i overensstemmelse med Danfoss’ overordnede strategi. Projektfordelingen er inddelt efter
 en 70%,20%,10% regel, der ser du som følger:

Chart 1 - Derfor anvender 7 store danske virksomheder Innovation Labs til at drive deres innovation
På den vis opnår Danfoss altså innovation gennem at etablere en ekstern enhed med et start-up fokus. Det skaber en kreativ frihed til at bygge nye digitale løsninger, hvilket ifølge Ricki Mae Melchior, Digital Entrepreneur hos The Ramp, sker hurtigere udenfor Danfoss’ organisationsstruktur. De digitale løsninger er ifølge Ricki Mae Melchior af stor betydning: “These products have such a global reach, so one small adjustment can be of great value”.


6. TDC, youSee – Digital:

Virksomhed etableret: 1879
Initiativ: Digital (2018)
Fokus: Øge tempoet på den digitale transformation i selskabet.

Den 139 år gamle virksomhed TDC ser ligeledes et behov for disruption, hvilket de har gjort gennem deres nye forretningsenhed Digital.

TDCs Innovation Lab har til formål at styrke den digitale transformation i selskabet, hvilket skal ske ved at samle de digitale ressourcer i TDC.

Opgaven vil være på at øge fokus på forenkling og stabilisering af de digitale løsninger i TDC, styrke kundeoplevelsen, innovere de grundlæggende underholdningstilbud og udvikle erhvervsløsninger.


7. Telia – JUMP

Virksomhed etableret: 1853
Initiativ: JUMP (2016)
Fokus: Skabe en innovationskultur

Den 165 år gamle virksomhed Telia har valgt en helt anden metode til at imødekomme innovation på gennem et innovationsprogram, JUMP. Innovationsprogrammet er igangsat på baggrund af digitaliseringen, som sætter krav til nye løsninger.

Med JUMP ønsker Telia at skabe et samarbejde og en fælles udvikling mellem start-ups og forretningsenheder for at gøre en forskel indenfor digitaliseringen af samfundet. Denne forskel har de i sigte at skabe gennem et netværk i Norden, som kan forbinde personer. Hensigten er at gøre plads til enhver persons ønske om udvikling ligegyldigt baggrund og forudsætninger.

JUMP vil altså give alle personer med en digital idé en hjælpende hånd til at realisere dem. For at skabe et godt miljø kræver det innovative idéer, kreative løsninger og vigtigst af alt et åbent mindset. For at blive en del af JUMP skal start-ups gennem tre steps:

 1. Impact Garage – et årligt event, hvor start-ups kan pitche deres idé foran relevante beslutningstagere, og opnå læring fra industriledere, Telia og Startup Wise Guys accelerations team.
 2. Impact Bootcamp – et fire ugers samarbejde mellem start-up og Telia, hvor den potentielle samarbejdsmodel udforskes ved at undersøge, hvordan de i samarbejde kan disrupte og accelere.
 3. Impact Pilot Acceleration – et samarbejde mellem udvalgte start-ups fra bootcampen, hvor der i samarbejde fokuseres på at bringe idéen til virkelighed.

På den vis hjælper Telia personer til at komme frem med deres innovative løsninger, som kan løse de udfordringer, som de store virksomheder ikke selv kan eller eventuelt står overfor.

Ønsket fra Telias side er ligeledes at inspirere egne medarbejdere til at have modet og den fundamentale energi for at præsentere og kæmpe for egne idéer. Samlet set skal JUMP hjælpe Telia til at udvikle deres egen kultur ved at se sig selv ud fra et innovativt standpunkt.

innovation lab event nodes 1024x535 - Derfor anvender 7 store danske virksomheder Innovation Labs til at drive deres innovation


Fem årsager til at etablere Innovation Lab

Hele pointen omkring digital disruption gennem Innovation Labs er, at hvis virksomheden vil være på forkant, er den nødsaget til at have de rigtige mennesker med om bord.

Virksomheden er nødt til at skabe rum og plads til, at innovationen kan foregå under de bedst mulige forudsætninger.

Baseret på ovenstående 7 eksempler, har vi samlet fem årsager til, at enhver større Dansk virksomhed bør etablere et Innovation Lab:

 1. Innovation kan foregå mere frit uden for virksomhedens eksisterende rammer
 2. Den nye struktur kan være en måde at frigøre sig fra legacy og usunde rutiner
 3. Nye og friske øjne kan skabe nye måder at tænke virksomhedens produkter på
 4. Innovationsprocesser med fokus på agililitet kan føre til hurtigere beslutninger
 5. Innovation Labs starter som eksterne enheder, hvorefter de værdifulde dele integreres i hovedvirksomheden

Ved at invitere innovationen ind via en ekstern enhed sikrer virksomheden, at den kontinuerligt udvikler sine evner inden for forretningsudvikling, vækststrategier og innovation.
Innovation Labs har en “fail-fast” kultur, som betyder, at produkterne testes undervejs, så det sikres, at det endelige produkt er et, som kunden finder relevant og brugbart. Virksomheden kan dermed agere som start-up, og ikke blot betragte start-ups gennem Innovation Labs.

Er du ivrig efter at høre mere omkring, hvordan du som virksomhed kan arbejde med innovation? Og hvilke erfaringer virksomheder som Danfoss, LEO Pharma og Telia har gjort sig med deres deres innovation labs?

Deltag i vores event om Innovation Labs den 16. Maj 2018 kl. 8.30-12.00

Eventet er afholdt

Call Now Button