Skip links

Arla

Framework til fremtidig udvikling af mobile apps

Udfordring: Arla er et internationalt anerkendt mejeri. Arla oplever iderige medarbejdere især inden for det digitale univers. Kvaliteten af disse ideer varierer meget, og det gør det svært for især IT afdelingen at vurdere, hvilke ideer de skal arbejde videre med.

Løsning: I fællesskab har Nodes og Arla udviklet et strategy framework for digitale ideer. Helt konkret handler det om en proces, der kan hjælpe de rette aktører med at vurdere kvaliteten og modenheden af en ide. Dette gøres blandt andet ved at vurdere ideerne ud fra en række fastsatte parametre.

Resultat: Med frameworket er håndteringen og vurderingen af de mange ideer ikke længere en byrde for IT-afdelingen. Tværtimod har Arla nu en fælles referenceramme, som gør, at hele medarbejderstaben har bedre chance for at vurdere om en ide vil passe ind i den overordnede strategi, og på den måde sikres det, at alle arbejder i den samme retning. Endelig så er det også muligt tidligt i processen at vurdere en idé ud fra et teknisk perspektiv. Kan ideen integreres i det eksisterende IT setup?

truck - Arla
eva - Arla
logo - Arla
Call Now Button