Skip links

Banedanmark

Undervisning af nøglemedarbejdere i 5 Day Sprint

Udfordring: Banedanmark ønskede at udforske mere kreative produktudviklingsprocesser. Disse kreative processer er et tillæg til deres grundige og til tider langvarige IT udviklingsproces. Processerne skal fungere som et agilt alternativ i relevante situationer. De kreative processer er metoder til hurtigere at høste læring og validering i analysefasen.

Begrænset kendskab til sådanne processer og hvordan de faciliteres kan dog hæmme et innovativt resultat. Derfor blev Nodes engageret til at formidle processen i et 5 Day Sprint for en gruppe IT projektledere. Et 5 Day Sprint er en kort og intens proces, som går gennem forløbet i at udfolde problemstilling, generere ideer og validere en prototype med brugere på 5 dage.

Løsning: Nodes faciliterede et skræddersyet 5 Day Sprint med fokus på kompetenceudvikling og på, hvordan Banedanmark kan bruge sprintet fremadrettet. Normalt foregår et 5 Day Sprint over 5 sammenhængende dage, mandag til fredag.

I dette sprint skulle flere medarbejdere dog involveres, og den logistiske udfordring blev løst ved at planlægge processen over 3 uger. For at sikre den bedste oplevelse af sprintet blev Nodes og Banedanmark enige om, at teamet skulle prøve det på egen krop for at lære processen bedst. Sprintet var baseret på en reel case for at sikre deltagernes motivation gennem forløbet. Således arbejdede vi med en reel brugerrejse, diskuterede forretningen heri og fik feedback fra rigtige brugere.

Resultat: I evalueringen af 5 Day Sprintet fokuserede vi på de høstede læringer. Herunder vigtigheden af at involvere de rette interessenter og slutbrugere fra start. Banedanmark arbejder efter en kompleks udviklingsproces, og det var vigtigt at diskutere, hvordan 5 Day Sprintet passer heri.

At kortlægge de økonomiske rammer og strategiske muligheder var essentielt for at lette arbejdet med at planlægge og eksekvere fremtidige sprints. Banedanmark så stor værdi i at køre 5 Day Sprintet som en del af analysefasen. De oplevede, hvordan det at se nye perspektiver og samarbejde mere i intense sessioner gavnede teamet og projektet.

Banedanmark 1 - Banedanmark
Banedanmark 2 - Banedanmark
Banedanmark 3 - Banedanmark
Banedanmark 4 - Banedanmark
Call Now Button