Skip links

Abellio Greater Anglia

Beredskabs- og nødplaner gjort interaktive

Udfordring: I forbindelse med sporfejl og andre fejlmeldinger der påvirker driften på togbanerne i det nordlige Storbritanien havde Abellio behov for et værktøj til at kommunikere direkte til deres medarbejdere omkring ændringer og aflysninger. De oplevede at passagererne ofte savnede valid information for medarbejderne i felten, når pludselige ændringer opstod i rejseplanerne.

Løsning: Contingency app’en giver Abellio mulighed for at sende opdaterede planer til medarbejderne med mulighed for push notificationer alt efter ændringens karakter. Derudover giver systemet mulighed for at gøre medarbejderne mulighed for at se hvilken alternativ plan der træder i kraft. På den måde får medarbejderne mulighed for at informere passagerer om status og alternative ruter og rejseplaner.

The result: Abellio saw a record customer satisfaction rating in 2017, with customers feeling informed and staff up to date thanks in part to the Contingency App.

Resultat: Abellio har i 2017 haft et rekord højt resultat på deres kunde tilfredshedsundersøgelse. Kunderne giver især udtryk for en positiv oplevelse af medarbejdernes informationsniveau i forbindelse med spor -og ændring i rejseplaner, dette tilskrives i høj grad Contingency app’en.

LANGUAGES

Java
PHP

TECH

Butterknife, Retrofit, GSON, OKHTTP, Laravel, Guzzle, Linux, NGinx, MySQL, Redis, Beanstalkd, S3

INTEGRATIONS

ScotRailsSOAP API
Trapezegroup API
Urban Airship
Google Analytics

AbellioGreateranglia 1 - Abellio - Contingency plans
AbellioGreateranglia 2 - Abellio - Contingency plans
Call Now Button