Skip links

Varier

En kontorstol videreudviklet til et digitalt produkt med data visualisering

Problemet: Det er alment anerkendt at en hel dag på kontorstolen ikke er godt i sundhedsøjemed. Så hvad kan man gøre for at ændre den virkelighed for de mange mennesker der til dagligt sidder 8 timer foran en computer? Varier ønskede at skabe en innovativ løsning, hvor brugerne blev gjort opmærksomme på den tid de rent faktisk sad ned i løbet af en arbejdsdag.

Løsning: Ved at insamle data direkte fra den stol du sidder på, udregner Varier app’en via en kompleks algoritme, hvornår det er nødvendigt for den enkelte bruger at ændre stilling på stolen eller at rejse sig op og aktivere hele kroppen.

Resultat: Varier app’en hjælper den enkelte bruger til at få opmærksomhed på hvordan personen kan holde sig aktiv i løbet af en arbejdsdag, og hæver derved den enkeltes aktivitetsniveau og sundhed.

LANGUAGES

Objective-C
Java
PHP

TECH

AFNetworking, CoreBLE, AppleHealth, GoogleHealth, EstimoteBeaconSDK, Picassso, OKHTTP, Butterknife, CakePHP, Linux, NGinx, MySQL

INTEGRATIONS

Estimote Beacons
Google Analytics
Urban Airship

Varier 1 - Varier
Varier 2 - Varier
Varier 4 - Varier
Varier 6 - Varier
Varier 8 - Varier
Varier 3 - Varier
Varier 5 - Varier
Varier 7 - Varier
Varier 9 - Varier
Call Now Button